Kristallstruktur hos metaller

Illustration av Kristallstruktur hos metaller
Illustration av Kristallstruktur hos metaller

Metallers atomer är sammanbundna i en strukturerad repetitiv ordning. Även kallat kristallgitter eller bara gitter.

Alla metaller är kristaller. Dess atomstruktur ger metaller dess egenskap att vara plastiskt formbara, sk duktila.

Atomerna i kristallerna ordnar sig efter olika basformationer såsom följande kristallstrukturer...

FCC - Face Centered Cubic
BCC - Body Centered Cubic
HCP - Hexagonal Closed Packed
PC - Primitive Cubic

BCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomen är centrerad inuti kuben.
Läs mer
FCC
Kubisk kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade på kubens sidor
Läs mer
HCP
Hexagonal kristallstruktur där ickehörnatomerna är centrerade mellan övre och nedre lagret av atomerna
Läs mer
PC
Kubisk kristallstruktur som består av endast hörnatomer
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP