LD-konverter

Illustration av LD-konverter

Ugn där flytande järn justeras mot önskad analys, speciellt med avseende på kolhalten, genom att syre tillsätts med en lans ovanifrån.

Syre tillsätts via en lans till flytande järnet vilket skapar kraftig omrörning och reaktion. Ugnen kan sedan roteras i olika vinklar i ett s k chargeförlopp för att tappa det flytande järnet och slagget vid olika tillfällen och därmed separera dessa, samt att öka omrörningen. Namnet LD-ugn härstammar från namnet på konvertern's uppfinnare, Linz Donawitz.

Chargeförlopp
Benämning för samtliga steg och enhetsprocesser som utförs mellan materialets ingång och utgång från kärlet, samt dess följd.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP