Mekanisk kantavkännare

Illustration av Mekanisk kantavkännare

En mekanisk prob som nyttjas för att mäta upp arbetsstyckets horisontella position i förhållande till fräsens axel

Den mekaniska kantavkännaren moteras i fräsmaskinens spindel.

Dess spets har en viss rörelsemån i det horisontella planet.

1. Rotationen startas en bit ifrån arbetsstyckets kan vilket tydligt visar spetsens förskjutna position i förhållande till centrumaxeln

2. Kantavkännaren förs sedan långsamt in mot kanten vilkte gör att förskjutningen minskar vid kontakt tills den ligger i linje med axelns centrum

3. Så fort kantavkännare förs för lång in mot arbetsstycket uppstår en tydlig förskjutning av spetsen. Genom att backa förflyttningen kan man åter få den att gå tillbaka till centrum av axeln

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP