Korthål vs. långhål

Illustration av Korthål vs. långhål

Förklaring på G

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP