Krypmotstånd

En metalls förmåga att motstå långsam plastisk deformation vid konstant belastning under hög temperatur och lång tid

Risk för krypning finns i applikationer där temperaturer närmar sig ungefär hälften av metallens smältpunkt. För mjuka metaller kan fenomenet ske betydligt tidigare.

Krypprocessen kan delas in i följande skeden.

1. Krypinitiering - där en snabb men avtangande plastisk krypning uppstår i materialet

2. Steady State - där krypningen håller en minsta kryphastighet under en längre tid

3. Accelererande kryp - där den plastiska deformationen resulterat i en så pass stor grad av avsmalnande tvärsnitt att krypningen börjar accellerera tills brott uppstår

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP