Räcksmide

Smidning av metall där ett avlångt arbetsstyckes långsida pressas och således samtidigt förlängs

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP