Raffinering

Behandling av ett material eller en vätska för att minimera föroreningsämnenas halter

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP