Korngräns

Illustration av Korngräns

Förklaring på G

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP