Normalspänning

Samlingsnamn för dragspänning och tryckspänning.

Krafter som ligger i linje med varandra skapar en så kallad normalspänning. Om desssa är riktade ifrån varandra så är normalspänningen positiv och benämns dragspänning. Om de är riktade emot varandra är normalspänningen negativ och benämns tryckspänning.

Dragspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade ifrån varandra
Läs mer
Tryckspänning
Uppstår av motstående krafter i linje riktade mot varandra

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP