Korrosionsutmattning

En statiskt belastat material i kombination med en ytterligare cyklisk belastning kan leda till utmattning med sprickbildning och korrosion som följd

Resultate kan liknas vid spaltkorrosion där en aggressiv miljö accelererar förloppet vilket snabbt kan sänka materialets brottgräns.

Läs mer på Järnkontoret

Brottgräns
Mängden dragkraft ett material kan motstå innan brott uppstår.
Läs mer
Spaltkorrosion
Ifall vätska genom kapillärkrafter sugs in i trånga spalter kan korrosion uppstå.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP