Spaltkorrosion

Ifall vätska genom kapillärkrafter sugs in i trånga spalter kan korrosion uppstå.

I kloridinnehållande miljöre kan det i spalter bildas en syrefattig miljö vilket ger försämrad läkning av ett skadat passivt skikt.  Ett angrepp kan då initieras likt punktkorrosion och accelereras av en galvanisk effekt mellan skadad och oskadd ytan. 

Läs mer på Järnkontoret

Passivt skikt
Vissa metaller har förmågan att snabbt reagera med syret i omgivningen och bildar ett skyddande oxidskikt vilket förhindrar fortsatt oxidation.
Läs mer
Punktkorrosion
Lokalt angrepp på rostfritt stål i främst klorida miljöer där det passiva skiktet skadats och blottlagt stålet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP