Punktkorrosion

Lokalt angrepp på rostfritt stål i främst klorida miljöer där det passiva skiktet skadats och blottlagt stålet.

Punktkorrosion, även kallat punktfrätning, kan ha ett snabbt förlopp där dett blottlagda meterialet snabb oxideras och bildera en grop. Olika potential i oskadd yta och skada ger upphov till lokal korrosion" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">galvanisk korrosion.

Läs mer på Järnkontoret

Galvanisk korrosion
Olika metaller som är i direkt eller indirekt kontakt med varandra kan ge upphov till galvanisk korrosion till följd av en elektrisk ström som uppstår ifall metallernas potential skiljer sig år
Läs mer
Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP