Längdutvidgningskoefficient

Metalls linjära förlängning vid en förhöjning av temperaturen med 1°C.

Längdutvidgningskoefficienten hänger ihop med metallens Elasticitetsmodul. Atomernas rörelseenergi är låg i ett material som är kallt. Vid upphettning av ett material sätts atomerna i rörelse allt kraftigare, detta resulterar i att varje atom tar upp mer plats vilket får materialet att expandera i volym. Lutning på den linjära delen i elasticitetsmoduldiagrammet avslöjar om längdutvidgningskoefficienten är stor eller liten.

VId konstruktioner där olika metaller används i en miljö där man har temperaturskiftningar bör således detta tas hänsyn till för att undvika att interna spänningar uppstår vilket kan leda till en rad problem.

Längdutvidningskoefficienten betecknas δ med enheten um/°C

Elasticitetsmodul
Förhållandet mellan pålagd kraft och förlängning av ett material inom materialets gräns för icke plastisk deformation.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP