Pressgängtapp

Illustration av Pressgängtapp

Gängverktyg som genom deformation skapar gängor

Detta verktyg används för att genom deformation skapa gängor i förborrade hål. Gängtappen skruvas helt enkelt in i hålet varefter materialet i hålets väggar omformas av presskraft och formas mot verktygets gängprofil.

Läs mer om hur denna gängtyp skiljer sig mot skurna gängor under Pressgängor.

Gängor
Spiralformade yttre eller inre spår vanligtvis nyttjad för montering
Läs mer
Pressgängor
Gängor som formats genom deformation och erhåller på så sätt speciella egenskaper
Läs mer
Presskraft
Axiella rörelser som krävs vid bearbetningsmetoder såsom pressning, stansning och kantbockning genereras vanligtvis av hydralisk eller mekanisk anordning. Valet av kraftkälla beror på applikationens krävda slaglängd, presshastighet och pesskraft.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP