Kombinerad blåsning (LBE)

Ugn där flytande järn justeras mot önskad analys, speciellt med avseende på kolhalten, genom att gas tillsätts med en lans ovanifrån samt genom bottendysor.

Genom att kombinera fördelarna från LD och OBM-processerna under färskningssteget, i s k kombinerad blåsning, eller LBE (Lance Bubbling Equilibrium) uppnår man bättre omrörning, lägre foderslitage, ökade legeringsutbyten och bättre reningseffekter. Blåsningen sker i denna metod både från botten och från lans i toppen av konvertern. 

 

 

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP