Skärets terminologi

Illustration av Skärets terminologi

Benämningar på skärets olika delar

1. Huvudskär

2. Biskär

3. Nos

4. Spånsida

5. Släppsida

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP