Offeranod

Galvanisk korrosion mellan två olika metaller kan förhindras genom att koppla en offeranod med större potentiell galvanisk skillnad än metallerna i applikationen.

Vanligtvis används en offeranod av zink eller magnesium då de ligger i utkanten av den galvaniska skalan. Offeranoden monteras antingen direkt på eller kopplas via en kabel till den metall som skall skyddas mot korrosion" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">galvanisk korrosion.

Den galvaniska skalan används för att se vilka metallkombinationer som kräver offeranod eller annan åtgärd för att undvika galvanisk korrosion.

Galvanisk korrosion
Olika metaller som är i direkt eller indirekt kontakt med varandra kan ge upphov till galvanisk korrosion till följd av en elektrisk ström som uppstår ifall metallernas potential skiljer sig år
Läs mer
Galvaniska skalan
En skala som visar vilka galvanisk strömmar som uppstår mellan två olika metaller som är i direkt kontakt med varandra eller via ett medium som gör att elektroner kan vandra mellan metallerna.
Läs mer
Korrosion
Ett materials, vanligtvis metalls, reaktion med omgivningen där ytan löses upp genom frätning. Det finns ett flertal olika korrosionstyper.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP