Rockwells hårdhet

Mått på ett materials hårdhet

Se rockwellprovning">Rockwellprovning för djupare beskrivning

Rockwellprovning
Testmetod för material där en indenterare trycks ned mot materialet i två omgångar och där skillnaden i djup mäts och jämförs för att uppskatta materialets Rockwellhårdhet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP