Du är här

Rockwellprovning

Testmetod för material där en indenterare trycks ned mot materialet i två omgångar och där skillnaden i djup mäts och jämförs för att uppskatta materialets Rockwellhårdhet.

Beskrivning
Illustration av Rockwellprovning

Hur fungerar metoden

En indenterare [1] i form av en kula eller kon gjord av diamant eller karbid pressas med ett förbestämt tryck mot materialet [2] för att skapa en spänningssatt nedsänkning. Denna nedsänkning mäts och används som referenspunkt. Indenteraren trycks sedan åter igen ned mot nedsäkningen under ett förutbestämt tidsintervall men nu med en kraftigt ökat last varefter den avlägsnas för ny uppmätning.

Skillnaden mellan referenspunktens djup och den nyformade nedsänkningens djup ger en sträcka, vilken jämförs i en tabell för att beräkna materialets Rockwellhårdhet.

Det finns flera olika varianter av Rockwellprovning där kraft och indenterarens geometri varierar. De skiljs åt genom benämningarna Rockwell A (HRA), Rockwell B (HRB), Rockwell C (HRC) etc. där HRB och HRC är de vanligast förekommande.

Vid HRB används en kula som indenter och vid HRC används en kon.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Tillåter direkt avläsning av hårdhetsvärde utan behov av optisk avläsning
Snabb metod
Den enda metoden som kan helautomatiseras
Instrumenten som används för denna metod är mest populära
Begränsningar på materialets tjocklek
Det finns ingen specifik skala för vissa material
Tester bör ej utföras nära kanter av materialet
Alla testprov bör fördelas jämnt över hela materialets yta