Du är här

Hårdhetsprovning

Brinellprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.

Knoopprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en liksidig pyramid, skapar en nedsänkning vars diagonal översätts till Knoop-hårdhet.

Rockwellprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en indenterare trycks ned mot materialet i två omgångar och där skillnaden i djup mäts och jämförs för att uppskatta materialets Rockwellhårdhet.

Vickersprovning

Tillverkningsmetod Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en pyramid, skapar en nedsänkning vars area översätts till Vickers-hårdhet.