Du är här

Vickersprovning

Testmetod för material där en indenterare, vars spets är formad som en pyramid, skapar en nedsänkning vars area översätts till Vickers-hårdhet.

Beskrivning
Illustration av Vickersprovning

Hur fungerar metoden

Då metoden vanligtvis mäter väldigt små värden måste ytan göras tillräckligt slät innan testningen kan påbörjas. 

En indenterare [1] av diamant, vars spets är pyramidformad, pressas ned mot materialet [2] som ska testas. Trycket som tillämpas är oftast relativt lågt och behålls under ett visst tidsintervall och avlägsnad därefter. Nedsänkningens diagonaler mäts för att beräkna dess area, vilken i samband med trycket ger en indikation på materialets Vickers-hårdhet.

Hårdhet
En metalls motstånd mot lokal plastisk deformation som uppstår vid tex repning eller skärande bearbetning.
Läs mer
För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Använder endast en skala
Inte känslig för någon deflektion av arbetsstycket
En typ av indenter används för alla typer av metaller
Lämplig för färdiga produkter
Långsam test
Testzonen måste noggrant förberedas och poleras
Indenterns axel är en väldigt viktig faktor, en vinkel skapar en oregelbunden nedsänkning
Mer lämplig för laboratorium än verkstäder