Du är här

Brinellprovning

Testmetod för material där en karbidkula pressas ned mot ytan och den skapade nedsänkningen mäts för att uppskatta materialets brinellhårdhet.

Beskrivning
Illustration av Brinellprovning

Hur fungerar metoden

En karbidkula [1] pressas med ett högt och förbestämt tryck ned mot materialet [2] som ska testas. Detta tryck bibehålls under cirka 10-15 sekunder varefter verktyget avlägsnas. Utifrån avtryckets diameter kan man ur en tabell läsa ut materialets brinellhårdhet.

För- & Nackdelar
I jämförelse med alternativa metoder
Inget behov av förberedning
Ger ganska bra representation av materialets ythårdhet
Enkel metod
Resultaten korrelerar med dragprov
Lätt att använda
Inte anpassad för väldigt hårda material
Kan ibland ses som en förstörande mätmetod
Långsam test
Begränsad storlek för det testade materialet
Tung utrustning
Nedsänkningen kan vara svår att läsa av