Sinter

Anrikad järnmalmsslig som bundits ihop för att kunna processas i masugn

Järnmalmsslig kan ej direkt tillsättas i masugnen då dess pulverform skulle skapa en så pass tätpackad struktur att gaserna hindras stiga uppåt i ugnen. För att sligen skall erhålla rätt egenskaper genomgår den agglomering ihop med andra ämnen för att bilda sinter färdig att processas i masugn.  

Sinter finns i både pelletsform, sk kulsinter, och i granulat vilket framställs genom Sugsinterverk och Kulsinterverk.

Kulsinterverk
Vid ett kulsinterverk framställs sintrade kulor bestående av järnoxid och en liten mängd föroreningar.
Läs mer
Sugsinterverk
Vid ett sugsinterverk framställs järnagglomerat genom krossning samt sintring av järnmalm. Dessa agglomerat är ingående material vid masugnsprocessen.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP