Max tjocklek vid Termisk skärning

Illustration av Max tjocklek vid Termisk skärning

De tre termiska skärmetoderna har olika maximala skärtjocklekar för stål

De termiska skärmetoderna har olika max skärbara tjocklek. Denna varierar för respektive metod på grund av en mängd olika faktorer man brukar för stål anges som...

25mm för Laserskärning

50mm för Plasmaskärning

300mm för Gasskärning

Gasskärning kan dock skära betydligt tjockare stålämnen på upp emot 2,5m.

Laser är den enda Termiska skärmetoden som nyttjas för att skära i materail såsom plast och trä.

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP