Laserresonator

Illustration av Laserresonator

En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.

Inom industrin är följande laserresonatorer vanligast förekommande som källa för skapandet av en laserstråle.

laser">CO2-resonator : Laserstråle genererad med Koldioxidgas

Nd:YAG-resonator : Laserstråle genererad med en Nd:YAG-dopad kristall

Fiber-resonator : Laserstråle genererad inuti en vanligtvis Erbium-dopad glasfiber

LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP