Laserresonator

Illustration av Laserresonator

En ljusförstärkare som genom stimulerad emission genererar en absolut parallell ljusstråle bestående av en och samma våglängd.

Inom industrin är följande laserresonatorer vanligast förekommande som källa för skapandet av en laserstråle.

laser" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">CO2-laser : Laserstråle genereras med Koldioxidgas som lasermedium

Nd:YAG-laser : Laserstråle genereras med en Nd:YAG-dopad kristall som lasermedium

Fiberlaser : Laserstråle genereras inuti en vanligtvis Erbium-dopad glasfiber som lasermedium

CO2-laser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en gasblandning med elektriska urladdningar.
Läs mer
Fiberlaser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att existera en Erbiumdopad fiber med ljus.
Läs mer
LASER
Står för Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Läs mer
Laserstråle
Laserljus består av parallella ljusknippen med samma våglängd vilket gör att dess stråle, i jämförelse med ljuset från en ficklampa, går att fokusera till en extremt liten punkt.
Läs mer
Nd:YAG-laser
En lasergenerator som genererar en laserstråle genom att exitera en Nd:YAG kristall med ljus.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP