Laser resonators

Illustration of Laser resonators

Translation in progress

Inom industrin är följande laserresonatorer vanligast förekommande som källa för skapandet av en laserstråle.

laser" data-popover-title-id="popover-title-1" data-popover-content-id="popover-1" rel="popover">co2-laser">CO2-resonator : Laserstråle genererad med Koldioxidgas

Nd:YAG-resonator : Laserstråle genererad med en Nd:YAG-dopad kristall

Fiber-resonator : Laserstråle genererad inuti en vanligtvis Erbium-dopad glasfiber

CO2-laser
Translation in progress
Read more
LASER
Translation in progress
Read more

Dictionary