r-värde

Även kallat är ett mått på en plåts anisotropi.

Anisotropi i detta fall avser förhållandet mellan bredd- och tjocklekstöjningen vilket kan fås fram genom dragprovning.

Dett värde visar ett materials förmåga att genomgå dragpressning och ju högre dest bättre.

På samma sätt kan ett material n-värde ses som ett materials sträckpressbarhet varför dessa två värden är viktiga att känna till vid pressning av plåt.

Dragprovning
Testmetod för att bestämma ett materials brott- och sträckgräns genom att mäta hur en teststav deformeras under gradvis ökad dragkraft.
Läs mer
n-värde
Även kallat deformationshårdnadsexponent, anger ett materials förmåga att deformationshårdna.
Läs mer
Pressning av plåt

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP