n-värde

Även kallat deformationshårdnadsexponent, anger ett materials förmåga att deformationshårdna.

Ju högre n-värde, desto större förmåga förmåga har ett material att deformationshårdna och sprida sträckningen till intilliggande delar av materialet. Detta är viktigt för operationer som tex sträckpressning där värdet kan ses som materialets sträckpressbarheten.

På samma sätt kan ett material r-värde ses som ett materials dragpressbarhet varför dessa två värden är viktiga att känna till vid pressning av plåt.

Pressning av plåt
r-värde
Även kallat är ett mått på en plåts anisotropi.
Läs mer
Sträckpressning
Sträckformning med stämpelverktyg som med hjälp av tryck, drag och en låsningsmekanism omvandlar en plåt till en välvd kropp.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP