Slaggreducering

Enhetsoperation med syfte återföra önskvärda metalliska ämnen från slaggen till metallbadet.

En stor mängd metalliska ämnen oxideras vid metallurgiska enhetsoperation så om raffinering eller färskning. Dessa oxiderade ämnen hamnar ofta i slaggfasen. För att maximera utbytet under processen utförs slaggreducering. Denna enhetsoperation går ut på att skapa ett förhållande mellan slaggfasen och metallfasen om gynnar reducering och återföring av de tidigare oxiderade ämnena.

Färskning
Färskningsprocessen innebär att kolhalten i råjärnet minskar drastiskt genom att syre i gasform tillsätts.
Läs mer
Raffinering
Behandling av ett material eller en vätska för att minimera föroreningsämnenas halter

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP