Du är här

Färskning

Färskningsprocessen innebär att kolhalten i råjärnet minskar drastiskt genom att syre i gasform tillsätts.

Beskrivning
Illustration av Färskning

Hur fungerar metoden

Legeringsämnen tillsätts, kol avlägsnas, och järnet anpassas i detta steg till den önskade stålsortens specifikationer. Efterföljande skänkbehandling bestämmer exakt den slutgiltiga sammansättningen hos stålet. Syre tillsätts genom en syrgaslans samtidigt som slaggbildare tillsätts, vilket tillsammans med kolet bildar koloxid bubblor som transporteras till slaggen av sig själva och som följd av omrörning.

Temperaturen höjs ytterligare, för att täcka upp för temperaturförluster under färskningsprocessen och därefter kan ugnen roteras i olika vinklar i ett s.k. "chargeförlopp". Efter detta lutas ugnen för att tappa ur stål och separera det från slaggen.

En annan viktig aspekt av färskning är att övriga gaser instängda i smältan också avlägsnas. Kväve och väte, till exempel, kan båda orsaka negativa defekter i färdiga materialet och en relativt stor mängd av varje är inlöst i smältan. 

Färskning kan utföras i huvudsakligen tre typer av ugnar
- LD-ugn
- OBM-konverter
- Kombinerad Blåsning (Vanligast)

Därefter går smälta vidare till färskning.

Flödesöversikt - Framställning av kolstål

Chargeförlopp
Benämning för samtliga steg och enhetsprocesser som utförs mellan materialets ingång och utgång från kärlet, samt dess följd.
Läs mer
Slaggbildare
Slaggbildare används för att underlätta bildande av en slagg med önskade egenskaper, som har möjlighet att separera oönskade ämnen från metallbadet.
Läs mer