Du är här

Stålframställning

AOD-konvertering

Tillverkningsmetod Kolfärskning, slaggreducering, raffinering, svavelrening och slutjustering av rostfritt stål efter att det från skrot smälts i en ljusbågsugn.

Bandsinterverkt

Tillverkningsmetod Det främsta materialet som framställs med ett bandsinterverk är koks. Kol raffineras, krossas, och sedan sintras till bitar av jämn storleksfördelning. Ett bandsinterverk är också en process för att framställa järnråmaterial. Reducerade malmen blandas med lämpliga legeringsämnen, vilka sedan distribueras på ett band. Värmeelement är monterade längs bandet. Malmen samt tillsatser sintras ihop gradvis, tills dess att färdiga "klumpar" lämnar bandet. Dessa kan sedan smältas ner i en ugn för att framställa stål.

Färskning

Tillverkningsmetod Färskningsprocessen innebär att kolhalten i råjärnet minskar drastiskt genom att syre i gasform tillsätts.

HF-ugn

Tillverkningsmetod HF-ugn är en typ av induktionsugn som har en högre frekvens än vanliga induktionsugnar.

Homogenisering som enhetsoperation vid järn- och stålframställning

Tillverkningsmetod Vid olika framställningsprocesser för järn- och stålmaterial utförs enhetsoperationer, vilka kan utföras under ett eller flera av processerna. Homogenisering är en enhetsoperation för att uppnå en homogen smälta. Relativa mängden legeringselement, föroreningar, samt temperaturen bör vara lika i smältans alla delar efter homogenisering.