Programspråk

Illustration av Programspråk

Olika typer av programmeringsspråk för att skapa program till CNC-maskiner

CNC-maskiner styrs av ett dataprogram vilket akronymen avslöjar, Computer Numerical Controlled.

Programmet är en blandning av order som styr kringliggande funktioner samt den gemetriska bearbetningen av arbetsstycket.

De kringliggande funktionerna såsom tex greppande av arbetsstycke, aktivering av skärvätska, start av skrottransportband, verktygsväxling etc är repetitiva och utförs vanligtvis av en enklare dator, en så kallad PLC. Programmet ger PLC en order om att starta en händelse, som att tex ladda nytt råmaterial, vilket då sköts utanför själva programmet. Då laddningen är klar skickar PLC:n tillbaka en signal till programmet som då fortsätter.

Den geometriska styrningen är unik för varje detalj och utförs därför direkt från programmet. För att tex fräsa ett runt hål krävs det att flera motorer skall samarbeta simultant vilket gör denna programmering komplex. Att programmera en sådan kontur från grunden är mycket tidskrävande varför man istället jobbar med standardiserade "koder" som anropas för att utföra återkommande gemoetriska former.

Den vanligaste programmeringsspråket med sådan koder är ISO-standardiserad programmering med G-koder (se bild) där G står för Geometrical.

Utöver ISO-programmering så finns det även märkesspecifika språk såsom tex Heidenhain Klartext och Mazatrol som har sina egna specifika styrkor.

Manuell programmering är i dagsläget sällsynt men det är alltid en fördel med att förstå programkod då det ger operatören möjlighet att göra justeringar vid behov direkt vid maskinen.

PLC
En bakomliggande dator bakom en maskins styrsystem som sköter repetitiva enklare program
Läs mer
Skärvätska
Skärvätska har tre huvudsakliga syften. Kylning, smörjning samt transport av spån.
Läs mer
Verktygsväxling
En maskin som utrustas med automatiserad verktygsväxling ger kortare ställtider vid byte av verktyg vilket avsevärt kortar ned tillverkningstiden i de fall flera olika verktyg behöver användas.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP