Linjär mätgivare

Illustration av Linjär mätgivare

Ett alternativ till konventionella mätur

Linjära mätgivare kan används som alternativ till mätur och då vanligtvis i mätfixturer eller andra sammanhang där man gör repetitiva lägesmätningar.

Positionen av den axiella förflyttningen läses av och skickar vidare till en central enhet för att tex presentera de uppmätta värdena från ett flertal mätgivare.

I en mätfixtur kan man på så sätt ytterligare effektivisera kontrollmätnining vid serieproduktion samt möjliggöra att mätvärden spara i en databas.

Mätgivare
Förklaring på G
Mätur
Mätverktyg för relativ mätning
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP