Minsta hål vid Termisk skärning

Illustration av Minsta hål vid Termisk skärning

Minsta möjliga skärbara hål kan generellt beskrivas som en multipel av materialets tjocklek

Generellt brukan man säga att minsta skärbara håldiameter är en multipel av materialets tjocklek [T] vilket för en stålplåt upp till 15mm är...

1 x T för Gasskärning

1-1,5 x T för Plasmaskärning

0,3-0,5 x T för Laserskärning

Med laserskärning kan man dock skapa betydligt mindre hål genom så kallad laserborrning">laserborrning.

Laserborrning
Håltagning med laser genom förångning av materialtet.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP