Segt brott

Ett brott som ej uppstår plötsligt utan föregås av plastisk deformation, en sk brottförlängning

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP