Ljusvågors koherens

Illustration av Ljusvågors koherens

Relationen mellan två observerade ljusvågor

Man skiljer på Temporär koherens [1] och Spatial koherens [2].

För att agöra temporära koherens jämför man två ljusvågors likformighet i separata punkter.

För att avgöra spatial koherens jämför man två ljusvågors likformighet i en och samma punkt.

A : Koherent
B : Koherent med fasskifte
C : Inkoherent

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP