Lednyckel

Illustration av Lednyckel

Ledad nyckel avsedd för att skruva sexkantskruv

Vardera ände har vanligtvis två närliggande storlekar. En uppsättning led-nycklar krävs för att täcka ett visst spann av storlekar av sexkantskruvar/muttrar.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP