Lean duplexa rostfria stål

Material med liknande korrossionsmotstånd som austenitiska rostfria material men med ökad hållfasthet och motstånd mot spänningskorrosion

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP