Skärkrafter vid fräsning

Illustration av Skärkrafter vid fräsning

Skärkrafterna vid fräsning varierar då skären ej är i ingrepp hela tiden samt att spånans tjocklek varierar

Förutom att skären inte är i kontinuerligt ingrepp och att spånarean varierar så kan det vid vissa skärförlopp även uppstå slag mot skären, se motfräsning och medfräsning.

Detta gör att den verkliga skärkraften är omöjlig att beräkna. Till och med för svarvning som har ett kontinuerligt ingrepp är skärkrafterna väldigt svåra att beräkna.

Motfräsning och medfräsning
Benämningar för hur fräsverktygets skär går in i ingrepp i materialet vilket påverkar skärprocessen och resultatet
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP