Motfräsning och medfräsning

Illustration av Motfräsning och medfräsning

Benämningar för hur fräsverktygets skär går in i ingrepp i materialet vilket påverkar skärprocessen och resultatet

A. Motfräsning
Skären roterar mot arbetsstyckets relativa rörelseriktning.
Fördelarna är mjukt ingrepp, ingen dragande kraft på arbetsstycket.

B. Medfräsning
Skären roterar med arbetsstyckets relativa rörelseriktning.
Fördelarna är lägre skärkrafter, tjockare spån vid ingrepp fångar mer av värmen, nedåtriktad kraft medför enklare fixturering, spåntransport bort från arbetsriktningen, bra ytjämnhet samt längre livslängd på verktygen.

Medfräsning är vanligtvis den mest fördelaktiga metoden men det finns tillfällen då motfräsning har sina fördelar vilket gäller för tex fräsning av gjutna eller smidda detaljer samt vid bearbetning av ythärdade arbetsstycken.

C. Kombination av mot- och medfräsning
Ifall den avverkade ytan överskrider fräsverktygets centrumlinje uppstrå en kombination av A och B.
En fördel med detta jämfört med Medfräsning är att man undviker att snittet initieras av skärets spets vilket ger upphov till slag på den del av skäret som är mest känsligt. Istället initieras skärsnittet en bit in på verktygets spånsida och ger spetsen ett mjukare ingrepp.

Ytjämnhet
Ytjämnhet är ett mått på hur slät eller grov en yta är
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP