Laseravståndsmätare

Illustration av Laseravståndsmätare

Avståndsmätning med laserljus

Laseravståndsmätaren kallas ofta kort och gott för avståndsmätare även ifall det namnet passar in på en mängd olika mätmetoder.

Genom att läsa av tiden det tar för laserstrålen att studsar mot ett objekt så kan man beräkna avståndet.

Avståndsmätaren kan användas från avstånd på någon decimeter till över 50m.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP