Kort spiralborr

Illustration av Kort spiralborr

Genom att nyttja en kortare spiralborr ökar man verktygets böjmotstånd vilket ger bättre toleranser

Spiralborrar har mycket god avverkningshastighet men har nackdelen av att skapa aningen trekantiga hål samt att hålets positionstolerans är dålig på grund av att borren lätt vandrar i sidled vid penereringen av ytan.

Genom att använda sig av en kortare borr erhåller man högre böjmotstånd i verktyget vilket reduceras dessa effekter.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP