Rostning av malm

Upphettning av malm för att den skall oxideras samt för att svavelhalten skall minska för att ge rätt förutsättningar inför vidare framställning av råjärn

Ordlista

BCC
FCC
HAZ
HCP