Rostning av malm

Upphettning av malm för att den skall oxideras samt för att svavelhalten skall minska för att ge rätt förutsättningar inför vidare framställning av råjärn

Ordlista

PC
PLC