Metallhärdning

För att öka en metalls motstånd mot deformation kan materialet härdas

En ren metall som tex rent järn kräver små krafter för att deformeras då dess väl strukturerade atomer inom kristallkornen lätt dislokeras genom glidningar längs atomplanen. För att öka motståndet mot deformationen, dvs öka hållfastheten eller hårdheten, så kan man utföra en eller flera av följande åtgärder:

Korngränshärdning -  Genom att minska storleken på kornen ökar antalet korngränser vilket i sin tur ökar motståndet för en dislokation att sprida sig genom materialet.

Lösningshärdning - Genom att lösa i främmande atomer stör man strukturen inom kristallkornet vilket ökar motståndet för dislokationer inom kornen. Samma fenomen kan även uppnås genom snabb kylning vilket gör att kolatomerna inte hinner inta sina naturliga positioner.

Urskiljningshärdning - Genom att snabbt kyla stål, sk släckning, som befinner sig i ett enfasigt tillstånd följt av uppvärmning till en lägre temperatur under lång tid så uppstår urskiljningar av mycket små partiklar av en annan fas eller struktur vilket ökar motståndet mot dislokationer.

Deformationshärdning - Vid plastisk bearbetning av metall uppstår en mängd disklokationer som då de möter varandra förhindrar ytterligare deformation

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer
Deformationshärdning
Vid plastisk deformation förändras vissa materials mikrostruktur få så sätt att ytterligare deformation försvåras
Läs mer
Dislokation
Förklaring på G
Järn
Om man inte direkt syftar på grundämnet Fe så menar man kol-legeringar på över 2%, vanligtvis mellan 3,5-4,5%, som gör att den ej är smidbar.
Läs mer
Lösningshärdning
Materialegenskapsförändrande bearbetning där materialet först värms upp så att en eller flera av dess komposanter övergår till en fast lösning för att till sist kylas ned så att den fasta lösningen behålls.
Läs mer
Metall
Metaller är kemiska föreningar där atomerna är ordnade på ett regelbundet sätt vilket ger de typiska dragen för en metall.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP