Maskinkalibrering med Ball bar

Illustration av Maskinkalibrering med Ball bar

Utrustning för att kalibrera en fräsmaskins axlar

Mätutrustningen monteras mot maskinens arbetsbord och dess verktygshållare. Därefter genomförs ett förutbestämt rörelsemönster medan en sensor mäter löpande den exakta positionen mellan arbetsbord och verktygshållaren för att på så sätt skapa sig en överblick över hur den verkliga positionen är jämfört med den förväntade.

Detekterade avvikelser som överstiger de tillåtna kan, om möjligt, kompenseras i mjukvaran alternativt behöver fysiska maskindelar genomgå mekanisk finjustering eller utbyte.

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP