Maskinkalibrering med Ball bar

Illustration av Maskinkalibrering med Ball bar

Förklaring på G

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP