Låstång

Illustration av Låstång

Tång med käftar som fixeras i låst läge

Tång som ofta används för att fixera två material inför tex svetsning.

Mekanismen är utformad så att man genom en ställskruv justerar käftarnas gap så att de precis kan greppa arbetsstycket. Därefter kläms handtaget åt varvid käftarna stäng och låses med automatik. Käftarna öppnas igen genom en spak i bakre änden av ena handtaget (röd i illustrationen).

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP