Koercivitet

Ett magnetiskt materials förmåga att motstå avmagnetisering i ett magnetiskt fält

Ett ferromagnetiskt material med låg koercivitet är lätt att avmagnetisera då det påverkas redan vid svaga magnetiska fältet.

Koercivitet betecknas Hc och anges i A/m.

Ferromagnetiskt material
Vanligtvis en metall vars atomers poler har förmågan att orienterar sig efter ett pålagt yttre magnetfält vilket göra materialet magnetiskt.
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP