Rotsträng, stödsträng och baksträng

Illustration av Rotsträng, stödsträng och baksträng

Olika typer av extra svetssträngar som läggs innan eller efter huvudsvetsen

Inför svetsning av tex en V-fog så kan man lägga en smalare så kallad Rot- eller stödsträng i botten innan V-fogen fulländas [nedred tvärsnittsbilden]
Skillnaden mellan dessa två benämningar är att Rotsträngen läggs från ovansidan och Stödsträngen från baksidan, så kallade rotsidan.

Att lägga en så kallad Baksträng innebär att man första svetsar V-fogen utan genombränning för att därefter lägga en smalare svetssträng bakifrån [övre tvärsnittsbilden]
V-fog
Stumsvets där båda sidorna på fogen är fasade från topp till botten
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP