Magnetoresistans

Ett materials förmåga att ändra elektrisk resistans genom att påverkas av ett yttre magnetfält.

Resistans är ett mått på det motstånd som en elektisk ström möts av då det vandrar genom ett strömledande material. Resistans uppstår på grund av att de negativt laddade elektronerna under sitt flöde genom materialet kolliderar med andra elektroner eller atomer. Ju fler kollissioner desto högre resistans.

Genom att lägga på ett magnetfält över det strömledande materialet kan antalet kollissioner påverkas för att variera dess resistansen där graden av förändrad resistans styrs av magnetfältets styrka samt dess riktning i förhållande till strömmen genom materialet. Denna effekt kallas för magnetoresistans.

Atomer
Beståndsdelen av grundämnena
Läs mer

Ordlista

BCC
CAD
CAM
FCC
HCP